Jak pomáhá terapie

Dochází vám energie, chuť, síly? Váháte, jestli je pro vás psychoterapie vhodná?  Přečtěte si informační souhrn a objednejte se na konzultaci. Společně pak vybereme tu správnou konzultaci.


Psychoterapie

Kdysi mi jeden kamarád řekl, že nic takového nepotřebuje, protože přece není blázen. A pravděpodobně to tak i bylo. Podle mých zkušeností se však mnoho z nás dostalo do situace, kdy by se pomoc přece jen hodila. Nebojte se o ni požádat. Nejste blázni, možná jen potřebujete na čas vzít za ruku.

Chyběla vám někdy podpora v obtížné životní situaci? Byli jste úzkostliví a nevěděli proč? Přestal vás bavit život? Naráz vás nic nezajímalo? Nebyli jste si jistí sami sebou? Těžko jste se orientovali ve vztazích? A vůbec - podívejte se na článek mé skvělé kolegyně Ráchel Bícové a zjistíte, kdy by pro vás psychoterapie mohla být fajn volbou.

Nechci se pouštět do sáhodlouhých teoretických rozborů pojmu psychoterapie. Definic je celá řada a vyznat se v nich může být poněkud obtížné. Etymologicky vzato znamená spojení dvou řeckých slov "léčbu duše". Využívá nejrůznějších technik, ovšem klíčový je při ní vztah terapeuta s klientem a naopak. V něm je zase zásadní důvěra. Jednak v terapeuta, ale i v psychoterapii samotnou. Nevěříte-li, že vám může pomoci, obávám se, že to nepůjde, ale můžeme si o tom promluvit nebo napsat. Pokud ano, stojí za za to začít. Rád vám s tím pomůžu.

Klíčová není technika nebo brilantní teoretický výklad, ale pomoc v porozumění lidským pocitům, potížím, bolestem a vlastně sobě samotnému. Podpora a posílení v hledání řešení, v rozhodnutí neuhýbat, ale postavit starostem čelem. Terapeut může být průvodcem na určitou etapu cesty, abyste dál už mohli odhodlaně sami. 

Nabídnu vám bezpečný a důvěrný prostor, kde budete v centru dění. Můžete bez obav otevřít cokoli, co vás trápí. Spolehněte se, že pro mě budete důležití a že vám v průběhu sezení bude patřit veškerý čas i empatie.


Terapie PCA

Otcem PCA (tedy Person-Centered Approach, nebo chcete-li na klienta orientovaná terapie) je jeden ze zakladatelů humanistické psychologie, Američan Carl R. Rogers. Věřil v člověka a předpokládal, že je mu vrozena tendence neustále se se rozvíjet pozitivním směrem.

Nejste "diagnózou", nýbrž autentickou osobností. Terapeut s vámi vytváří vztah, v němž můžete zažívat svobodu a jít směrem, který sami považujete za smysluplný.

Pomohou nám tři věci: 

  1. Bezpodmínečné přijetí: nebudu vás soudit ani posuzovat. Jste pro mě důležití právě takoví, jací jste. Máte právo na své pocity, emoce, city i požívání životních situací. Respektuji to a nemám vůbec žádnou šablonu, do které byste se měli vejít.

  2. Empatie: udělám všechno, abych se vcítil do vás, vašich pocitů, pohnutek a všeho, co prožíváte. Abych byl naplno s vámi a pomohl vám slyšet se, vidět i vyznat se v sobě.

  3. Autenticita, kongruence: také já zůstanu sebou samým. Pomůžu vám hledat zdroje, orientovat se a budu vás podporovat, abych vás za čas mohl nechat jít samotné.


Koučování

Chcete být v něčem lepší nebo rychleji a efektivněji dosáhnout vytyčených cílů v osobním nebo pracovním životě? Nebo třeba jen najít mezi nimi rovnováhu? Utřídit si myšlenky nebo objevit nové možnosti? Koučink vám pomůže  naplánovat a efektivně realizovat konkrétní kroky. Vykročit a neminout cíl. Nabídne vám různé úhly pohledu a bude z nich moci vybrat ten pro vás optimální.

Nebudu vás nutit k ničemu, co vám není blízké. Naopak - podpořím vás v rozvíjení vlastního potenciálu a společně budeme pracovat na řešení, které je vám nejbližší.

Věnuji se i koučování při výkonu vaší profese - můžeme se podívat na vaše prezentační nebo rétorické dovednosti a vlastně téměř cokoli v oblasti "měkkých dovedností". Využiji přitom své více než patnáctileté lektorské zkušenosti. Aktuálně se této formě práce věnuji s vybranými rozhodčími profesionálních fotbalových soutěží.


Jak vybrat terapeuta

Neřeknu vám "jsem dobrý, pojďte ke mně", ale zkusím naznačit, co považuji za podstatné a co by vám při výběru psychoterapeuta mohlo být užitečné.

Začněme něčím "tvrdým": Měl by mít odpovídající vzdělání a nemusí přitom být přímo klinický psycholog nebo psychiatr. Vysoká škola by měla být minimem. Sociální práce, teologie, pedagogika - oborů a podoborů je dnes víc než dost. Nezbytný je ovšem psychoterapeutický výcvik. Trvá spíše léta než měsíce a spíše stovky než desítky hodin. Je možné pracovat už v rámci probíhajícího výcviku, ovšem takovou informaci byste měli dostat. Důležitá je i supervize, tedy dohled jiných odborníků nad jeho prací. Nejste si terapeutovou odborností jistí? Zeptejte se ho. Ostatně způsob odpovědi vám může mnohé napovědět.

Psychoterapie je mezilidský vztah. Sice specifický, ale opravdu vztah. V první řadě byste se tedy měli s terapeutem cítit komfortně, dobře, v pohodě nebo jak to ještě jinak říci. Nejde jen o osobnost, ale i o styl práce. Pravděpodobně se totiž spolu dostanete dost hluboko do vašeho nitra... Zkuste si najít informace o tom, jakým způsobem pracuje a co to znamená. Promyslete, jestli vám to bude vyhovovat. Internet je dobrý zdroj, ještě lepší mohou být reference nebo osobní doporučení někoho, komu důvěřujete. 

Terapie není magie ani závislost. Nejde o nic menšího než o vás samotné. Ovšem bez vaší páce to nejspíš nepůjde a tak vám slušný terapeut nebude stavět vzdušné zámky. Pokud všechno funguje správně, měli byste řekněme během pěti sezení vnímat posun. Zpětná vazba by měla zajímat i samotného terapeuta. Za rozumný strop považuji plus mínus deset sezení, jsou však výjimky.

Velmi důležité jsou etické principy. Za svůj jsem přijal kodex Křesťanského terapeutického centra, s nímž spolupracuji. Vlastně si troufnu doporučit vám kohokoli z jeho týmu. Spolupracuji také s výbornou kolegyní Dagmar Güttnerovou.


Myslíte, že bych vám mohl pomoci?