Jak vybrat terapeuta

03.03.2021

Neřeknu vám "jsem dobrý, pojďte ke mně", ale zkusím naznačit, co považuji za podstatné a co by vám při výběru psychoterapeuta mohlo být užitečné.

Začněme něčím "tvrdým": Měl by mít odpovídající vzdělání a nemusí přitom být přímo klinický psycholog nebo psychiatr. Vysoká škola by měla být minimem. Sociální práce, teologie, pedagogika - oborů a podoborů je dnes víc než dost. Nezbytný je ovšem psychoterapeutický výcvik. Trvá spíše léta než měsíce a spíše stovky než desítky hodin. Je možné pracovat už v rámci probíhajícího výcviku, ovšem takovou informaci byste měli dostat. Důležitá je i supervize, tedy dohled jiných odborníků nad jeho prací. Nejste si terapeutovou odborností jistí? Zeptejte se ho. Ostatně způsob odpovědi vám může mnohé napovědět.

Psychoterapie je mezilidský vztah. Sice specifický, ale opravdu vztah. V první řadě byste se tedy měli s terapeutem cítit komfortně, dobře, v pohodě nebo jak to ještě jinak říci. Nejde jen o osobnost, ale i o styl práce. Pravděpodobně se totiž spolu dostanete dost hluboko do vašeho nitra... Zkuste si najít informace o tom, jakým způsobem pracuje a co to znamená. Promyslete, jestli vám to bude vyhovovat. Internet je dobrý zdroj, ještě lepší mohou být reference nebo osobní doporučení někoho, komu důvěřujete.

Základem všeho je vzájemná důvěra. Bez ní to (alespoň mně) nejde. Jestli si opravdu "sednete", to zjistíte nejspíš až po prvním (prvních) setkání.

Mělo by se vám dostat respektu a empatie. Vám i vašim potřebám. Dobrý terapeut nesoudí, ani nezlehčuje vaše pocity nebo hodnoty, které vyznáváte a nechce vás větším či menším tlakem nacpat do svého rámce. Nevede vás tam, kam nechcete. Měli byste mít pocit že vám rozumí a současně vy rozumíte jemu. Poskytne vám přiměřený prostor: Nedostanete se příliš ke slovu? Anebo pořád mlčí a nikam se to neposouvá? Pak to stojí za zamyšlení. Neváhejte to dát najevo.

VM